Különleges Kalocsai Őrölt Paprika

Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus)            2-8720 számú irányelv / Fűszerpaprika-őrlemény / 2. kiadás, 2008

1. $

1. Ezen irányelv az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 66. $ (1) bekezdés alapján a fűszerpaprika őrleményekre vonatkozó ajánlott irányelveket tartalmazza. Célja a gazdaság szereplőinek segítése azzal, hogy leírja e termékkek kapcsolatban kialakult magyar szokásokat és az ezekből következő fogyasztói elvárásokat. 

2. A fűszerpaprika-őrlemény az MSZ ISO 7540:2007 szabványban leírt termék.

3. A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, a Tanács 510/2006/EK rendelete szerint a földrajziárujelző-oltalom alatt álló elnevezéssel forgalmazott termékekre külön jogszabályok vonatkoznak.

2. $

Felhasználható anyagok

1. A termék gyártásához csak az MSZ ISO 7540:2007 szabványban felsorolt, a vonatkozó kötelező előírásoknak (törvény, rendelet, MÉ I.kötet), nemzeti szintű ajánlásoknak (MÉ II.kötet, szabvány), ezek hiányában a szokásos kereskedelmi követelményeknek és az étkezési célnak megfelelő minőségű anyagok használhatók fel.

3. $

Előállírás, csomagolás, tárolás, szállítás, minőségi jellemzők

Az MSZ ISO 7540:2007 szabvány szerint, az alábbi kiegészítéssel:

 • Ha az őrlemény kapszaicintartalma nem haladja meg a 30 mg/kg-ot, csípősségmentes;
 • Ha az őrlemény kapszaicintartalma 30 mg/kg-nál több, de legalább 200 mg/kg, enyhén csípős;
 • Ha az őrlemény kaszaicintartalma meghaladja a 200 mg/kg-ot, akkor csípős;

A szabvány I. osztályra vonatkozó előírásai a különleges, a II.osztályra vonatkozó előírásai a csemege, a III.osztályra vonatkozó előírásai az édesnemes, a IV. osztályra vonatkozó előírásai a rózsa fűszerpaprika őrleménynek felelnek meg. 

 

4. $

Jelölés

Az élelmiszerek jelölésre vonatkozó általános szabályok szerint, az alábbi kiegészítésekkel.

1. Megnevezés

A megnevezésnek tartalmazza

 • a “fűszerpaprika-őrlemény” vagy „őrölt fűszerpaprika” vagy más, a fogyasztó számára azonos jelentéssel bíró „paprika” kifejezést (pl. őrölt paprika),
 • a minőségi osztályba sorolást (a zárójelben lévő kifejezéseket nem kell feltüntetni):
  • különleges (MSZ ISO 7540:2007 szabvány szerint I. osztály);
  • csemege (MSZ ISO 7540:2007 szabvány szerint II. osztály);
  • édesnemes (MSZ ISO 7540:2007 szabvány szerint III. osztály);
  • rózsa (MSZ ISO 7540:2007 szabvány szerint IV. osztály);
 • a temék csípősségére való utalást a „csípős” vagy „enyhén csípős” szavakkal.

2. Termőhely jelölése

A végső fogyasztó számára és a közétkeztetésre, vedéglátásra kerülő fűszerpaprika-őrlemények csomagolásán fel kell tüntetni a termőhelyet. Termőhely az a tagország vagy 3. ország, ahol az őrlemény alapanyagául szolgáló paprika megtermett. Amennyiben a termőhely Magyarország, akkor az orszgábál kisebb földrajzi egység feltüntetése is kielégíti ezt a követelményt.

A termőhely feltüntetésének lehetséges módjai:

 • A termék megnevezésében, pl spanyol őrölt fűszerpaprika, Boldogi fűszerpaprika-őrlemény, vagy 
 • Egyéb jelölések között: pl. termőhely: Spanyolország, Brazília, Magyarország vagy spanyol, brazil és magyar paprika keveréke.

A termőhely feltüntetésének sorrendje meg kell feleljen a bekevert paprika csökkenő mennyiségi sorrendjének.

3. Tilalmak

3.1 Tilos magyar földrajzi egységet jelölni nem magyarországi természetű fűszerpaprika vagy nem Magyarországról származó fűszerpaprika őrlemény bekeverése esetén.

3.2 Tilos az ezen irányelv szerinti kifejezések használata bármilyen ezen irányelvben szabályozott termékhez hasonló, de más fajtájú paprikaféleség felhasználásával készített paprikaterméken.

 

A honlapon történő elírásokért felelősséget nem vállalunk!

Webnode webáruház szolgáltatással létrehozva.